ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ [The Making Clip] #RHM

1 month ago 14


នៅពីក្រោយនៃការផលិតបទចម្រៀង ''ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ'' ដែលមានតារាចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាដល់ទៅ 28នាក់ ។ អាចនិយាយបានថាមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេដែលត្រូវផលិតបទចម្រៀងថ្មីភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតម្រូវសំឡេងតារាចម្រៀងជាច្រើនរួមគ្នាក្នុងបទតែមួយដូចនេះ។ ចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើការផលិតបទចម្រៀងដ៏ល្អមួយនេះមានដំណើរការយ៉ាងណាខ្លះនោះ មកទស្សនាទាំងអស់គ្នា...

🎬 បទ៖ ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ [The Making Clip]
ទស្សនានៅលើយូធូប 👉 https://youtu.be/hCd2XaYclfk

Follow Us👇
• YouTube : https://bit.ly/YouTube_RHM
• Facebook : https://bit.ly/Facebook_RHM
• Instagram : https://bit.ly/Instagram_RHM
• Tik Tok : https://bit.ly/TikTok_RHM
Read Entire Article