ឈប់ឲ្យអូនរង់ចាំ - (ឈិន ម៉ានិច្ច) - [OFFICIAL AUDIO] #RHM

1 month ago 23


តើបងឲ្យអូនចាំដល់ពេលណា? ឬបងនៅមានគំនិតចង់គេចកែពីអូន? ឆ្លើយភ្លាម :D
🎬 បទ៖ ឈប់ឲ្យអូនរង់ចាំ
ច្រៀងដោយ៖ ឈិន ម៉ានិច្ច
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ បញ្ញា
និពន្ធបទភ្លេង និង សម្រួលតន្ត្រី៖ សួន វុត្ថា
Follow Us 👇
• YouTube : https://bit.ly/YouTube_RHM
• Facebook : https://bit.ly/Facebook_RHM
• Instagram : https://bit.ly/Instagram_RHM
• Tik Tok : https://bit.ly/TikTok_RHM

℗ SOUND RECORDING COPYRIGHT
ផលិតកម្ម រស្មីហង្សមាស វីដេអូ
PHALITAKAM RAKSMEY HANG MEAS VIDEO
#RHM | #RasmeyHangMeas | #HangMeasHDTV | #KhmerMusic |#KhmerMusicVideo
rasmey hang meas , rhm cd, rhm , hang meas, khmer music , khmer song
Read Entire Article