ទុកឲ្យឆ្ងល់ - (សុវត្ថិ មុនីវណ្ណ - សុវត្ថិ មុនីនាគ - សុវត្ថិ សិរីវុឌ្ឍ) - [OFFICIAL AUDIO] #RHM

1 week ago 16


ទុកឲ្យឆ្ងល់! រីករាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា ជាមួយ Idol ទាំងបី!
🎬 បទ៖ ទុកឲ្យឆ្ងល់
ទស្សនានៅលើយូធូប 👉 https://youtu.be/-IF7rM01Y6k

ច្រៀងដោយ៖ សុវត្ថិ មុនីវណ្ណ - សុវត្ថិ មុនីនាគ - សុវត្ថិ សិរីវុឌ្ឍ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សុវត្ថិ មុនីនាគ
និពន្ធបទភ្លេង និង សម្រួលតន្ត្រី៖ Tony Winson
Follow Us👇
• YouTube : https://bit.ly/YouTube_RHM
• Facebook : https://bit.ly/Facebook_RHM
• Instagram : https://bit.ly/Instagram_RHM
• Tik Tok : https://bit.ly/TikTok_RHM
Read Entire Article