ប្ដីលើផែនដីអស់ល្អត្រឹមប្ដីអូនហើយ - (សុគន្ធ និសា) - [OFFICIAL AUDIO] #RHM

1 month ago 25


ឃើញហ្អេ? ថាស្វីត គឺស្វីតហើយ! ជូនពរអីខ្លះម៉ោះ! Admin ជូនពរ Idol ឲ្យកាន់តែស្វីតជាងនេះតទៅ ជារៀងរហូត
🎬 បទ៖ ប្ដីលើផែនដីអស់ល្អត្រឹមប្ដីអូនហើយ
ច្រៀងដោយ៖ សុគន្ធ និសា
និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody៖ THO MEET
និពន្ធបទភ្លេង និងសម្រួលតន្ត្រី៖ THO MEET
Follow Us 👇
• YouTube : https://bit.ly/YouTube_RHM
• Facebook : https://bit.ly/Facebook_RHM
• Instagram : https://bit.ly/Instagram_RHM
• Tik Tok : https://bit.ly/TikTok_RHM

℗ SOUND RECORDING COPYRIGHT
ផលិតកម្ម រស្មីហង្សមាស វីដេអូ
PHALITAKAM RAKSMEY HANG MEAS VIDEO
#RHM | #RasmeyHangMeas | #HangMeasHDTV | #KhmerMusic |#KhmerMusicVideo
rasmey hang meas , rhm cd, rhm , hang meas, khmer music , khmer song
Read Entire Article