ពេលអូនមានលុយអូនផ្ទុយគ្រប់យ៉ាង - (ខេមរៈ សិរីមន្ត) - [OFFICIAL MV] #RHM

1 month ago 45


ពេលអូនមានលុយអូនប្រែប្លែក អូនទុកបងលែងសំខាន់ទោះបីបងប្រឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូន នៅតែអូនមិនយល់
🎬 បទ៖ ពេលអូនមានលុយអូនផ្ទុយគ្រប់យ៉ាង
ទស្សនានៅលើយូធូប 👉 https://youtu.be/4n9yQWd67rc

ច្រៀងដោយ៖ ខេមរៈ សិរីមន្ត
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ THO MEET
និពន្ធបទភ្លេង និងសម្រួលតន្ត្រី៖ THO MEET
ដឹកនៃសម្ដែង៖ ខេមរៈ ភារុណ
ថតដោយ៖ សុខ សុភាព
រៀបចំការផលិត៖ ម៉េងលាង
កាត់ត៖ ផុន វិរៈ
Follow Us👇
• YouTube : https://bit.ly/YouTube_RHM
• Facebook : https://bit.ly/Facebook_RHM
• Instagram : https://bit.ly/Instagram_RHM
• Tik Tok : https://bit.ly/TikTok_RHM
Read Entire Article