មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​សោះ​! ការរួម​ភេទ ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ម្លឹ​ង ចំពោះ​សុខភាព​

2 months ago 17

​តើ​អ្នកមាន​ភាព​តានតឹង​ឬទេ​? តើ​អ្នក​ពិបាក​គេង​ឬទេ​? អ្នក​អាចធ្វើ​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំងនោះ បាន​ដោយ​គ្រាន់តែ​ធ្វើការ​ការរួម​ភេទ​ឲ្យ​បានជា​ទៀងទាត់​។​

​ខាងក្រោម​នេះ គឺជា​ហេតុផល​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​រួមភេទ​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ ៖

— ការរួម​ភេទ​អាច​កាត់បន្ថយ​ភាព​តានតឹង​
— ការរួម​ភេទ គឺជា​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដ៏​រីករាយ​
— ការរួម​ភេទ​ជួយ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​រាងកាយ​រឹងមាំ​
— ការរួម​ភេទ​ជួយ​ឲ្យ​សម្ពាធ​ឈាម​ចុះ​ទាប​
— ការរួម​ភេទ​ជួយ​ឲ្យ​បេះដូង​មាន​សុខ​ភាពល្អ​
— ការរួម​ភេទ​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ការឈឺចាប់​
— ការរួម​ភេទ​ជួយ​ឲ្យ​វដ្ត​រដូវ​មាន​ភាពទៀងទាត់​
— ការរួម​ភេទ​ជួយ​ឲ្យ​សាច់ដុំ​អាង​ត្រគាក​មាន​ភាពល្អប្រសើរ​ជាង​មុន​
— ការរួម​ភេទ​អាច​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺមហារីក​
— ការរួម​ភេទ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​គេង​លក់​ស្រួល​
— ការរួម​ភេទ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មើលទៅ​ក្មេង​ជាង​អាយុ​។​
— ការរួម​ភេទ​ជា​ទៀងទាត់​បាន​ជួយ​ឲ្យ​អ្នកមាន​សុខភាព​រាងកាយ និង​ស្មារតី​ល្អ​ដែលជា​កត្តា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកមាន​អាយុ​វែង​។ ការសិក្សា​ជាច្រើន​រកឃើញថា បុរស​ដែល​រួមភេទ​ទៀងទាត់​អាចមាន​អាយុ​វែង​ជាង​ពីរដង លើ​អ្នក​ដែល​កម្រ​នឹងធ្វើ​ការរួម​ភេទ​៕

​ប្រភព​៖ health.com.kh​

Read Entire Article